Ouderraad


Lees hier de notulen van de vergaderingen van de OR:

april 2017


Ouderraad
De ouderraad van de Weier bestaat uit een groep betrokken en meedenkende ouders van Weier-scholieren. De OR neemt maandelijks met de directie en leerkrachten alle actuele agendapunten door.
 
Klankbordfunctie
In onze vergaderingen komen alle lopende zaken en projecten aan de orde. Ook denkt de ouderraad mee met de leerkrachten over de algemene visie en identiteit van de Weier.
 
Activiteiten
De ouderraad organiseert en realiseert in commissies gedurende het schooljaar activiteiten onder andere rondom de Kerst, Pasen en Sinterklaas. Het hoogtepunt is het jaarlijkse pleinfeest. Ook de renovatie van onze schoolpleinen en lokalen is iets waar de ouderraad zich actief voor inzet. Daarnaast zijn de ouderraadsleden bekend bij de andere ouders en fungeren zo als aanspreekpunt voor allerlei zaken.
 
De Weier is een gezellige, open en moderne school, waarin ouders via de ouderraad hun belangrijke steun en steentje kunnen bijdragen.
 
Ouderraadsleden
In het schooljaar 2017-2018 bestaat de ouderraad uit:
 
Janke Steffens
   (voorzitter; kinderen in de groepen 5c en 8a)

Miranda Visser
   
(penningmeester; kind in groep 5a)

Özlem Erdogan
   
(secretaris; kind in groep 1a)                    
 
Femke Bos
   (kind in groep 2c)          

Marleen Euren
   
(kinderen in de groepen 5a en 7b)

Cindy Kamp
  
(kinderen in de groepen 1a en 5a)       

Susan Karakoc       
   (kinderen in de groepen 2a en 5b)

Katja Stuurman
   
(kinderen in de groepen 6b en 8a)

Marjolijn Vogelzang
   
(kinderen in de groepen 5c en 7b)

 Diana Wind
   (kinderen in de groepen 4C en 7A)
 
           
Vragen en opmerkingen
De ouderraad is te bereiken via de mail. (Natuurlijk kunt u ons ook altijd even persoonlijk aanschieten.)
or@weieropoa.nl
 
Voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u mailen naar de penningmeester.
penningmeester.or@weieropoa.nl