Tevredenheidspeilingen

Op de website vensters.nl vindt u de schoolgids van De Weier en de meest recente tevredenheidsenquêtes. Deze enquêtes zijn afgenomen in het voorjaar van 2018.