Stagiaires


      
                                                
 
Academische opleidingsschool.

De Weier is een Academische Opleidingsschool (AO). Dit betekent dat wij binnen de school studenten opleiden
voor het vak ‘leerkracht basisonderwijs’. Samen met de Pabo, Hogeschool Edith Stein, verzorgen wij de
opleiding van studenten. Op donderdag en vrijdag zijn de studenten bij ons op school aanwezig.

Er wordt binnen de AO onderzoek gedaan door leerkrachten en studenten.

Daarnaast werken wij binnen de AO altijd aan onderwijsinnovatie. Dit betekent dat wij ons voortdurend
bezig houden met de kwaliteit die wij leveren. Het gaat hierbij om grotere en kleinere innovaties. Op deze
manier proberen wij ons onderwijs te optimaliseren.
Het feit dat opleiden, onderzoeken en innoveren aan elkaar verbonden zijn, maakt een school ‘academisch’.