Hier kunt u informatie vinden over het begeleiden van uw kind bij het leren lezen.