Hoofdluis


 
De Weier volgt het hoofdluisprotocol dat opgesteld is door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 
U kunthoofdluis behandelen door twee weken dagelijks te kammen met een speciale, fijntandige metalen netenkam. Deze behandeling kunt u ondersteunen door het gebruik van een antihoofdluismiddel.  

Welke actie onderneemt u als u hoofdluis bij uw kind aantreft:
  1. Controle van gezinsleden en indien nodig behandelen.
  2. Informeren van (ouders van) klasgenoten en verzoeken om hun kind te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis.
  3. Gelijktijdig behandelen van alle besmette kinderen uit één klas met hoofdluis.
Luizen worden overgebracht door haar-haarcontact. Omdat luizen nauwelijks kunnen overleven zonder contact met een mens is de besmettingskans via kleding, beddengoed en meubels te verwaarlozen. De nadruk ligt op de behandeling van de besmette persoon en de controle van personen die mogelijk haar-haarcontact hebben gehad met de persoon die besmet is.
 
Meer informatie is te vinden via de linkjes onderaan deze pagina.

Wanneer u hoofdluis bij uw kind constateert, is het van belang dat u de school hiervan in kennis stelt, zodat de andere leerlingen in de groep van uw kind gecontroleerd kunnen worden.
 
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door ouders/verzorgers. Elke groep heeft bij voorkeur twee ouders/verzorgers die helpen.
Op school wordt gecontroleerd door de haren goed na te pluizen. Hierbij wordt geen kam gebruikt. Thuis kunt u het best controleren door een fijntandige kam te gebruiken. Zie ook het filmpje hieronder.
Wordt bij uw kind hoofdluis aangetroffen, dan neemt de school contact met u op en kunt u informatie krijgen over de behandeling. Alle kinderen in de groep krijgen een brief en een folder mee naar huis, zodat alle ouders/verzorgers attent blijven. Na twee tot drie weken wordt de hele groep weer gecontroleerd.

folder bestrijding hoofdluis

vraag en antwoord over hoofdluis

http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hoofdluis

http://www.rivm.nl/media/infectieziekten/luis/RIVM-Hoofdluisvideo.flv (filmpje)

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen (film)