De Natuurouders


De natuurouders van De Weier organiseren gedurende het schooljaar allerlei natuuractiviteiten, ondersteund door de IVN en NME (Vereniging voor natuur- en milieueducatie). Zo gaan we onder andere met de kinderen het bos in, naar de kinderboerderij en doen we proefjes als champignons kweken in de klas. Waar we uiteindelijk een lekker soepje mee koken!

Dit jaar staat er onder andere op het programma:
- Vlinders in de klas (groep 3)
- Melkveehouderij bezoeken (groep 4)
- Diersporen zoeken (groep 5)
- Paddestoelen zoeken (groep 6).
Voor elke groep wordt er een leuke en interessante activiteit gekozen.
                                                                     
Hulp gezocht!
We zoeken dringend nieuwe hulpouders/grootouders! Vindt u het leuk om met de kinderen op stap te gaan en ze allerlei zaken te laten ervaren over de wereld om hen heen? Geef dit dan alstublieft door aan de leerkracht van de klas van uw kind of via w.stroop@weieropoa.nl . Wanneer u eerst meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met school en een afspraak maken met één van de natuurouders.