De school

Vrij centraal in Almelo, naast nieuwbouwwijk Indië,  ligt openbare basisschool De Weier.  Eén van de 10 scholen, horende bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA). De school hoort bij het Integraal Kindcentrum Almelo Noord. Het is een school met zo’n 500 leerlingen, verdeeld over twee locaties en twintig groepen. Van elke groep zijn er één of meerdere parallelgroepen. Op De Weier zijn geen combinatiegroepen. Op onze school werken we met een continurooster, het zogeheten 'Vijf-gelijke-dagen-model'. De naam van de school is afgeleid van Weiboer, een boerderij die in het gebied heeft gestaan waar de school nu staat. Er komen kinderen uit verschillende wijken van Almelo naar De Weier, waardoor de diversiteit groot is.De Weier mag zich met ingang van januari 2018 officieel 'Vreedzame School' noemen. Dit houdt in dat wij  er zorg voor  dragen dat de kinderen op onze school opgevoed worden tot respectvolle, tolerante burgers met het vermogen op een vreedzame manier met zichzelf, de ander en hun omgeving om te gaan.  De Weier telde op 1 oktober 2017 478 leerlingen. 


Adresgegevens:
o.b.s. De Weier
groepen 1, 2, 6 t/m 8:                  groepen 3, 4 en 5:
Vissedijk 35C                                Haghoeksweg 39
7602 CP  Almelo                           7602 XZ  Almelo
Tel.: 0546 491218