Bestuur van De Weier 


Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) bestuurt in totaal acht basisscholen, één school voor nieuwkomers en kinderen die op het AZC wonen en één school voor speciaal basisonderwijs. De openbare scholen werken onderling samen op het terrein van onderwijs, organisatie en communicatie om de kwaliteit te vergroten.

Elke basisschool heeft een zelfstandige directeur. Hij/zij is verantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de algemeen directeur. De schooldirecteur overlegt regelmatig met de schoolgebonden medezeggenschapsraad (MR) over de schoolse zaken. Op bovenschools niveau overlegt de algemeen directeur regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

Neem ook eens een kijkje op de website van OPOA: www.opoa.nl